Belang geheimhoudingsovereenkomst

Nieuwe of herziene wetgevingen leggen u allerlei verplichtingen op richting uw werknemers en stellen eisen aan uw documenten.

Als deelnemer van ICTWaarborg kunt u gebruik maken van onze model-geheimhoudingsovereenkomsten (NDA eenzijdig en NDA Tweezijdig).

Waarom een geheimhoudingsverklaring? Het voornaamste doel is natuurlijk om te zorgen dat bepaalde (vertrouwelijke) informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Dit kunnen klantgegevens, of gegevens met betrekking tot specifieke producten, werkwijzen, of bepaalde wijze of manieren van produceren betreffen. Het is verstandig om uw personeelsleden een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen, maar denk ook aan bijvoorbeeld stagiaires. Heeft u hier hulp bij nodig of wilt u meer weten of de NDA? Neem dan contact met ons op via 088 77 300 73.

(Loading)

Loading...