Blog – Deel 2: Ben ik verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of subverwerker?

Bekijk de video van jurist Ruud met een korte uitleg over welke positie u inneemt >

In de praktijk merken wij dat het voor de ondernemer nog niet altijd duidelijk is welke positie deze nu inneemt. Bent u verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of subverwerker? Hieronder leggen we u het een en ander graag uit.

Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘Verordening’)?
De Verordening zegt dat de verwerkingsverantwoordelijke degene is die ‘het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt’. De verwerkingsverantwoordelijke kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. De verwerker is in feite de partij die in opdracht van en ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker kan op zijn beurt een ander inschakelen. Dit is dan de subverwerker.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en waarom er persoonsgegevens worden verwerkt. Een bedrijf dat zijn website laat hosten door een ander bedrijf, is bijvoorbeeld te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke. Immers deze bepaalt welke hostingbedrijf er wordt ingeschakeld maar ook welke persoonsgegevens er op de website worden opgeslagen. Een ander voorbeeld van een verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf dat een administratiekantoor inschakelt dat in opdracht van deze de administratie voert.

Wat is doorslaggevend in de beoordeling?
Doorslaggevend is wat de opdracht is waarvoor de verwerker is ingeschakeld. In bovengenoemde gevallen is dat duidelijk. Een voorbeeld van een situatie waarin dit wat minder duidelijk is, is de volgende. Wanneer een bedrijf de opdracht krijgt om software te ontwikkelen, zou u op basis van bovenstaande zeggen dat het bedrijf dat de software wil zien worden ontwikkeld, de verwerkingsverantwoordelijke is. Echter of dit zo is, ligt puur aan de vrijheid die het andere bedrijf krijgt om die software te ontwikkelen. Wanneer het bedrijf daarbij instructies krijgt van het bedrijf dat de software wenst te zien wordt ontwikkeld en de laatste daarin de verantwoordelijkheid neemt, is het bedrijf dat zorg draagt voor de ontwikkeling van de software, als verwerker aan te merken. Wanneer het bedrijf echter zelf het doel en de middelen van de ontwikkeling van de software mag bepalen, is deze als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.

Welke rol u ook vervult, zorgt u er in ieder geval voor dat u te allen tijde een verwerkersovereenkomst sluit met iedere partij! Dit is namelijk verplicht op grond van de Verordening. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet, handelt u in strijd met de Verordening en riskeert u simpelweg een boete.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met onze juridische afdeling op 088-7730073.

Deze blog is onderdeel van een vierdelige blogreeks over de verwerkersovereenkomst.

Lees Deel 1 – Wat is een verwerkersovereenkomst?
Lees Deel 2 – Ben ik verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of subverwerker? 
Lees Deel 3 – De verwerkersovereenkomst en de aansprakelijkheid
Lees Deel 4 – Misverstanden over de verwerkersovereenkomst 


Loading...