• Blogreeks de WAB; Wat betekent de WAB voor u? Deel 1: Hoe werkt de nieuwe ketenregeling in de praktijk?

  Gepubliceerd: januari 16, 2020

  Per 1 januari 2020 is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. In deze blogreeks neem ik u graag mee in de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Een van de veranderingen heeft betrekking op de ketenregeling. Waar u uw werknemer voorheen maximaal drie tijdelijke contracten mocht geven over een periode van twee jaar, mag dit per voornoemde datum over een periode van drie jaar. Maar hoe gaat u hier als ondernemer nu in de praktijk mee om? In deze blog licht ik dit graag toe aan de hand van een aantal voorbeelden.

  Voorbeeld 1
  Uw werknemer heeft een eerste tijdelijk contract gekregen van 1 februari 2018 tot 1 augustus 2018. Hierop volgend geeft u uw werknemer een jaarcontract tot 1 augustus 2019. Per 1 augustus 2019 geeft u uw werknemer een contract voor opnieuw een jaar tot 1 augustus 2020. Op 1 januari 2020 is de termijn van twee jaar nog niet gepasseerd en is er tevens geen sprake van een vierde contract voor bepaalde tijd. Daarom geldt hier de nieuwe termijn van drie jaar en hoeft u uw werknemer geen contract voor onbepaalde tijd te geven.

  Voorbeeld 2
  Uw werknemer heeft een eerste tijdelijk contract gekregen van 1 februari 2018 tot 1 februari 2019. Per 1 februari 2019 geeft u uw werknemer een contract voor twee jaar. Per februari 2020 wordt de termijn van twee jaar gepasseerd, maar het moment waarop de termijn wordt gepasseerd ligt na de inwerkingtreding van de wetswijziging. Daarom hoeft u uw werknemer geen contract voor onbepaalde tijd te geven. 

  Voorbeeld 3
  Uw werknemer heeft een eerste tijdelijk contract gekregen van 1 december 2018 tot 1 februari 2019. Hierop volgend geeft u uw werknemer een tijdelijk contract tot 1 augustus 2019, waarna u uw werknemer een tijdelijk contract geeft tot 1 december 2019. Een contract tot 1 maart 2020 volgt hierop. Dit laatste contract is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd, omdat dit het vierde tijdelijk contract betreft. 

  De onderbrekingstermijn
  Maar hoe zit het als er een periode zit tussen de tijdelijke contracten? De regel hier is dat de ketenregeling eindigt op het moment dat er een periode van meer dan zes maanden zit tussen de contracten. Dus wanneer het contract eindigt per 1 februari en het nieuwe contract ingaat op 1 november van hetzelfde jaar, begint de ketenregeling opnieuw. 

  Geldt de ketenregeling per definitie?!
  Er zijn uitzonderingen op de ketenregeling. De ketenregeling is namelijk niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Daarnaast geldt de ketenregeling ook niet voor de arbeidsovereenkomst die wordt gesloten met een minderjarige werknemer die gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. Ten slotte geldt de ketenregeling niet voor de invalkrachten in het primair onderwijs als het de vervanging van de zieke collega’s betreft.   

  Heeft u vragen over de ketenregeling, de WAB of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op via 088 773 0073 of stuur een e-mail naar: juridisch@ictwaarborg.nl


  Categorieën: Nieuws