Corona en de kwetsbare werknemer

In beginsel loopt iedere werknemer het risico om besmet te raken met het coronavirus. Toch zijn er factoren die van invloed zijn op de wijze waarop een werknemer het virus ervaart. De fysieke gesteldheid van de werknemer kan bijvoorbeeld een rol spelen in de manier waarop het lichaam reageert op het binnendringen van het virus. Hoe gaat u als werkgever om met de ‘kwetsbare werknemer’?  

Wie rekenen we tot de categorie ‘kwetsbare werknemer’?
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omschrijft de ‘kwetsbare personen’ als volgt: ‘Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar.

Hoe om te gaan met de werknemer die als kwetsbaar moet worden aangemerkt?
De werknemer met een of meerdere van deze aandoeningen en die besmet raakt, loopt simpelweg een groter risico op het intreden van grotere gevolgen qua ziekte, met eventueel zelfs het risico op overlijden. In algemene zin kan gesteld worden dat de tijd die gepaard gaat het met herstellen van het virus, vaak langer zal zijn. 

In lijn met het advies van het RIVM adviseren wij om de kwetsbare werknemer zo veel als mogelijk het contact met anderen te laten vermijden. Voor de werksituatie betekent dit dat u de werknemer zo veel als mogelijk thuis laat werken. Voor de privésituatie betekent dit dat u de werknemer adviseert om contacten met anderen te beperken tot het noodzakelijke en hiervan af te zien op het moment dat de ander klachten heeft, ook al betreft dit milde klachten zoals hoofd- en keelpijn. Hiernaast is het ook essentieel dat de werknemer de betreffende hygiënemaatregelen in acht neemt. Zie hiervoor ook het artikel: ‘Welke hygiënemaatregelen kun je nemen als werkgever?’

Alvorens maatregelen te treffen, is het zeer wijs om het gesprek (al dan niet telefonisch) aan te gaan met de werknemer. Zo laat u zien dat u de situatie serieus neemt en voelt de werknemer zich serieus genomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op via info@ictwaarborg.nl of via 088-77 300 73.

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...