• Volg ons op social media

 • Sluit u aan bij ICTWaarborg

  De grootste ICT community van Nederland

  Binnen 1 minuut gebruikmaken van alle voordelen.


  Promotie

  Corona loket

  Wij als brancheorganisatie houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en zijn op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. Om u als ondernemer te ondersteunen openen wij ons corona loket.

  Wij zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 088-7730073 en via juridisch@ictwaarborg.nl

  Meldpunt voor corona

  Door de coronacrisis staat u als ondernemer voor allerlei uitdagingen. En door verschillende maatregelen maken leveranciers en overheden de situatie er niet makkelijker op. Als brancheorganisatie voor de ICT-branche zijn wij er voor u om het makkelijker te maken en u te helpen. U kunt contact opnemen met ons meldpunt bij problemen. Denk hierbij aan leveranciers die afspraken wellicht niet nakomen of beleid vanuit de overheid. Het meldpunt is te bereiken via het e-mailadres juridisch@ictwaarborg.nl.

  Wij helpen u graag:

  Laatste ontwikkelingen

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 
  De NOW is de vervanger van de Werktijdverkorting. Als je als ondernemer een omzetverlies van 20% verwacht, dan kun je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. 

  Hulp nodig om dit aan te vragen? Deelnemers van ICTWaarborg kunnen bij ons terecht voor hulp om dit aan te vragen. Geen deelnemer? Klik hier om u aan te sluiten en om gebruik te maken van alle voordelen, waaronder deze hulp.

  Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Voor zelfstandig ondernemers, zoals zzp-ers, stelt het kabinet een tijdelijke versoepelde regeling in. Deze wordt door de eigen gemeente uitgevoerd. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt tot het sociaal minimum aangevuld. Het bedrag dat je als zelfstandige ontvangt, hoef je niet terug te betalen. Het betreft een tijdelijke bijstandsregeling en er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Het is tevens ook mogelijk om onder deze tijdelijke regeling een lening voor bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage. 

  Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Het is mogelijk om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. De Belastingdienst stopt dan direct met invorderen. Eventuele verzuimboetes hoef je niet te betalen. Bovendien is het niet nodig om bij de aanvraag direct bewijs mee te sturen. Dit mag later gemotiveerd worden. De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%, evenals de belastingrente. Dit geldt voor alle belastingschulden. Lees hier meer.

  Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), waarvan je gebruik kunt maken wanneer je problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, wordt verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Het ministerie van EZK helpt zowel het MKB als grote ondernemingen door een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties van minimaal 1,5 miljoen tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Lees hier meer.

  Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Maak je gebruik van een microkrediet van microkredietenverstrekker Qredits? Dan heeft Qredits een tijdelijke crisimaatregel opengesteld voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coroproblematiek: uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en een renteverlaging naar 2%.

  Borgstelling kredieten (BMKB)
  De regels voor mkb en zzp-ers kunnen onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Hiermee kunnen rekeningen worden betaald en betalingsachterstanden worden weggewerkt. De overheid staat voor een deel garant. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan op basis van onderpand mogelijk zou zijn. Verder kun je de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om de rekening courant-krediet (het bedrag dat je rood mag staan) te verhogen. Het aanvragen van BMKB verloopt via de bank. De regeling is niet van toepassing op bedrijven in de landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Lees hier meer. 

  Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  Hoewel voor onze ICT-branche wellicht niet relevant, willen graag volledig zijn en alle maatregelen benoemen, waaronder de tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. 

  Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
  Ook deze maatregel zal wellicht geen effect hebben op onze ICT-branche, maar willen wij wel graag benoemen. Het kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over het stop zetten van lokale aanslagen en dan in het bijzonder betreft het de toeristenbelasting. 

  Compensatieregeling getroffen sectoren
  Een aantal sectoren als de horeca- en reisbranche wordt door de gezondheidsmaatregelen bijzonder hard getroffen. De gemiste inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Voor deze sectoren komt er een compensatieregeling. Hoe deze er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De regeling wordt nu voor beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. 

  Force Majeur
  Wanneer je jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen door het coronavirus kan er sprake zijn van overmacht, oftewel force majeur. Wij schreven hier eerder al een artikel over. Allesbepalend is wat hierover is afgesproken in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Wil je weten of je een beroep kunt doen op overmacht en wat daarvan de gevolgen zijn? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. 

  Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Mocht er meer bekend worden over bovenstaande maatregelen of worden er nieuwe maatregelen getroffen, dan berichten wij daar verder over. Hou daarom deze pagina, onze nieuwsbrief en LinkedIn goed in de gaten. 

  Heeft u vragen over de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

  Nog geen deelnemer?

  Wij nemen zaken uit handen voor u. Zeker in deze tijd is het noodzakelijk alles op orde te hebben en antwoorden te krijgen op uw ondernemersvragen.
  Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Of bel ons via 088 77 300 73.

  Privacyverklaring

  Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.

  Lees hier onze privacy verklaring

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.