Regel voordelig en snel de verplichte RI&E

Iedere ondernemer wil dat zijn personeel werkzaam is in een veilige omgeving. De overheid vindt veilig werken tevens zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uit te voeren. Met het maken van een RI&E voldoet u aan de wet, vergroot u de professionaliteit van uw organistie en waarborgt u de veiligheid voor klanten, medewerkers en uzelf!

RI&E door ICTWaarborg

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers (met personeel) verplicht middel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Ieder bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Ook moet een plan van aanpak, met daarin beschreven welke maatregelen een werknemer gaat nemen om de risico’s aan te pakken, zijn opgenomen.

Wist u dat het hebben van een RI&E wettelijk verplicht is? Uit een door ons uitgevoerd onderzoek blijkt namelijk dat het overgrote deel van ondernemers in de ICT-branche niet over een RI&E beschikt. Het niet hebben van een RI&E kan beboet worden met maximaal € 4.500,-.

Het hebben van een RI&E kan naast het voldoen aan wet- en regelgeving en het voorkomen van boetes nog meer opleveren, zoals een gezonde en veilige werkomgeving. Dat zorgt weer voor minder of zelfs geen ongevallen en een lager ziekteverzuim. Tevens bevordert het de motivatie van de werknemers wat weer kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit.

ICTWaarborg ontwikkeld RI&E-tool

Wist u dat er nog geen RI&E-tool voor de ICT-branche bestond? Deze is door ICTWaarborg ontwikkeld.

Als u de RI&E bij ICTWaarborg aanvraagt, krijgt u een tool om de RI&E uit te voeren bij u op kantoor. U kunt de RI&E dus uitvoeren wanneer u zelf wilt. Ook kunt u middels deze tool jaarlijks een nieuw plan van aanpak opstellen. U hoeft alleen zelf nog de certificering te regelen. Natuurlijk hebben wij hier partners voor, maar je bent ook vrij om het zelf te regelen.

Tevens verplicht binnen een bedrijf, is het aanstellen van tenminste één BHV-er. Goed nieuws, wij kunnen je hier ook mee helpen! Lees hier meer over onze BHV-trainingen.

Kosten

Deelnemers van ICTWaarborg betalen een scherp tarief voor de online-tool, namelijk € 695,-.
Niet deelnemers van ICTWaarborg betalen € 995,-.

Bestellen of meer informatie

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...