FAQ: Corona en werknemers

Wij ontvangen veel vragen over het Coronavirus en hoe hiermee om te gaan richting werknemers.  Wat doe je met iemand die zich niet lekker voelt? En mag een werknemer werk weigeren  als hij of zij bang is voor besmetting? Hieronder zetten wij de meest gestelde vragen op een rij:

Moeten werknemers die terugkeren uit een gebied met coronavirus tijdelijk van het werk worden geweerd?

Het RIVM geeft aan dat dit niet nodig is, wanneer er geen gezondheidsklachten zijn. Ditzelfde geldt ook voor kinderen op scholen en opvang. Als een werknemer echter in de eerste twee weken na terugkomst uit het risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts met luchtwegklachten) dan moet de werknemer thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. 

Indien de werkzaamheden van werknemer dit toelaten, is het denkbaar dat afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Als werkgever ben je immers vrij om te bepalen waar de werkzaamheden worden verricht. Werkgevers zouden voor de periode waarin het besmettingsrisico geldt een (tijdelijk) thuiswerkbeleid kunnen voeren.

Wanneer een werknemer door werkgever preventief thuis moet blijven, heeft de werknemer dan recht op loon?

Ja. In de wet is geregeld dat een werknemer recht op loon houdt ook wanneer hij niet werkt, tenzij het niet kunnen uitvoeren van het werk voor rekening van de werknemer komt. In het geval van een mogelijke besmetting met het coronavirus, dien je gewoon het loon door te betalen. Je kunt wel van de werknemer verlangen om de werkzaamheden vanuit huis te verrichten.

Mag een werknemer die geen gezondheidsklachten heeft zelf beslissen preventief thuis te blijven?

Nee, dit mag alleen wanneer er gegronde vrees is voor besmetting op het werk.

Zijn eerdere besmettingsgevallen een goede reden? 

Dit kan het geval zijn. Een werknemer heeft een redelijke zorg om besmetting te voorkomen en het zou onverantwoordelijk zijn om eventuele besmetting over te brengen op collega’s.

Wat als een werknemer zonder goede reden thuis blijft?
Dan is er geen recht op loon.

Mag een werknemer contact weigeren met collega’s die terug zijn gekomen uit een risicogebied en niets mankeren?

Nee, als werkgever dien je wel een goede risico-inschatting te maken en eventueel preventiemaatregelen te treffen zoals die collega’s eerst thuis laten. 

Mijn werknemer heeft griepverschijnselen. Wat nu?

Wanneer een werknemer griepverschijnselen vertoont, dan dient de werknemer thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met een arts en de instructies van de GGD op te volgen.

En als het maar heel lichte klachten zijn?

Ook werknemers met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten laten thuiswerken en het advies van de RIVM opvolgen.

Als scholen sluiten en kinderen moeten worden opgevangen, heeft werknemer dan recht op loon?

Ja, op basis van het calamiteitenverlof krijgt een werknemer voor korte duur verlof om ervoor te zorgen dat kinderen op een andere manier opgevangen worden. 

En daarna?

Als het niet lukt om kinderen op andere wijze op te vangen, dan dient de werknemer V

verlof op te nemen in overleg: ofwel onbetaald verlof of de werknemer neemt vakantiedagen op.

Wat als werknemer met het openbaar vervoer komt en dat straks niet meer rijdt? 
Ook hier geldt dat de werknemer voor korte duur recht heeft op verlof om vervangend vervoer te regelen. 

Onze werknemers reizen voor werkzaamheden internationaal. Hoe moeten we hiermee omgaan?

Volg het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Mocht een werknemer onlangs in een risicogebied zijn geweest en/of contact hebben gehad met een besmet persoon, dan kun je die werknemer verzoeken om thuis te werken. Als dat niet mogelijk is en je wilt de werknemer geen toegang geven tot de gebruikelijke werkplek, dan dien je wel het loon van de werknemer door te betalen. 


Loading...