• Is een vooraf aangevinkt selectievakje te zien als geldige toestemming?!

  Gepubliceerd: november 5, 2019

  Het Bundesverband stelt prejudiciële vraag

  De nationale rechter kan aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen hoe Europese regelgeving dient te worden uitgelegd: de prejudiciële vraag. De nationale rechter is hiertoe zelfs verplicht op het moment dat er geen hoger beroep meer kan worden ingesteld tegen de uitspraak. In Duitsland stelde het Bundesverband zo een prejudiciële vraag.

  Wat is de situatie?

  Een instantie, Planet49, organiseerde een reclameloterij. Deelnemers konden hieraan meedoen, maar dienden dan wel hun postcode in te voeren. Zij werden doorgelinkt naar een website waar zij vervolgens hun naam en adres moesten invullen. Onder de invulvelden van het adres stonden twee mededelingen met selectievakjes. Een vakje had betrekking op het geven van toestemming voor het versturen van commerciële communicatie naar de deelnemer. Dit vakje was niet al standaard aangevinkt. Het tweede vakje daarentegen wel. Dit vakje had betrekking op het plaatsen van cookies. Het Duitse Bundesverband was van mening dat dit niet kon op grond van het Duitse recht.

  Hoe luidt de regelgeving?

  De e-Privacyrichtlijn zegt hetzelfde als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). De toestemming die een ‘gebruiker’ (in de zin van de e-Privacyrichtlijn) en de ‘betrokkene’) in de zin van de AVG) geeft voor de verwerking van persoonsgegevens moet actief zijn. Hoewel deze toestemming in de e-Privacyrichtlijn en de AVG iets anders omschreven staan, komt het op hetzelfde neer. In deze zaak stond het vakje met betrekking tot de cookies dus al standaard aangevinkt.  Het Hof van Justitie heeft in deze zaak geoordeeld dat dit onvoldoende is voor het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming. Hiervoor is namelijk een actieve handeling vereist.

  Wat nu?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) buigt zich over deze uitspraak. In dat opzicht is de kans aanwezig dat organisaties beperkt worden in de mogelijkheid van het commercieel gebruiken van cookies. Wilt u weten of u op een juiste manier toestemming vraagt aan de gebruiker voor het plaatsen van de cookies? Neem dan contact met ons op via 088 – 7730079.

  Uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=34234AAC83C95DFF5356A4217F05DCD0?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7197219


  Categorieën: Nieuws