• Kleuren en vormen van ziekteverzuim

  Gepubliceerd: maart 31, 2022

  Als werkgever zijnde, wil je graag het (ziekte)verzuim binnen jouw bedrijf zo laag mogelijk houden.

  Verzuim bestaat er in verschillende gradaties en kent verschillende kleuren, maar wat betekenen deze kleuren precies? Wanneer spreek je van langdurig ziekteverzuim? 

  Diverse verzuimkleuren

  Het (ziekte)verzuim kan geregistreerd en ingedeeld in de kleuren wit, grijs, roze en zwart verzuim. De betekenis van deze kleuren is als volgt in te delen:

  –       Het verzuim is wit van kleur wanneer de werknemer de werkzaamheden niet kan verrichten in verband met ziekte en zich daarom ziekmeldt bij de werkgever.

  –       Het verzuim is grijs van kleur wanneer de werknemer de werkzaamheden wel zou kunnen verrichten, maar zich toch ziekmeldt in verband met lichte ziekteverschijnselen.

  –       Het verzuim is zwart van kleur wanneer een werknemer zich ziekmeldt, maar dat eigenlijk helemaal niet is. De werknemer gaat bijvoorbeeld eigenlijk een dagje op stap.

  –       Tot slot is het verzuim roze van kleur wanneer de werknemer de werkzaamheden eigenlijk niet (volledig) meer kan verrichten in verband met ziekte, maar toch op het werk verschijnt. 

  Vormen van verzuim

  Naast deze verschillende kleuren van (ziekte)verzuim, bestaat er ook een onderscheid in de vormen van het (ziekte)verzuim. Dit onderscheid kan als volgt worden weergeven: 

  –       Bij kortdurend verzuim kan je denken aan de werknemer die thuisblijft in verband met de griep en weer op het werk verschijnt zodra hij beter is. Het gaat in dit kader bijvoorbeeld om een aantal dagen ziekteverzuim.

  –       Langdurig verzuim treedt in wanneer een werknemer meer dan vier weken niet op het werk is verschenen. Hierbij is de verwachting vaak dat de werknemer niet snel de werkzaamheden zal gaan hervatten. Bij langdurig verzuim kan gedacht worden aan de ernstige gevolgen van een ongeval of psychische problematieken. 

  –       Ook kan er sprake zijn van frequent kortdurend verzuim. Dit betekent dat er sprake is van meervoudig kortdurend verzuim. In dit kader kan gedacht worden aan een werknemer met een zwakke gezondheid. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van privéomstandigheden. 

  –       Er is sprake van ongeoorloofd verzuim indien de werknemer zonder toestemming van of melding aan de werkgever, niet op het werk verschijnt. 

  RI&E

  Het in kaart brengen van het ziekteverzuim geeft een overzicht op het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf. Om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden is het verstandig om tevens de risico’s op (mogelijk) ziekteverzuim in kaart te brengen middels de voor werkgevers verplichte Risico, Inventarisatie en Evaluatie, ofwel de RI&E. ICTWaarborg heeft speciaal voor de ICT-branche een handige RI&E-tool ontwikkeld om onder andere de eventuele risico’s op ziekteverzuim in jouw bedrijf in kaart te brengen. Door inzicht te hebben in deze risico’s, kan het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf omlaag gebracht worden door de risico’s aan te pakken en te verminderen.


  Categorieën: Nieuws