Let op: wijzigingen in het arbeidsrecht die voor elke werkgever gevolgen hebben!

Per 1 augustus 2022 zijn belangrijke arbeidsrechtelijke regels gewijzigd, die relevant zijn voor elke werkgever: de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in werking getreden. We zetten de vier belangrijkste wijzigingen op een rij.

Uitgebreide informatieplicht

De al bestaande informatieplicht bij indiensttreding wordt uitgebreid. Werkgevers moeten werknemers ook informeren over zaken als (wettelijke) verlofregelingen, normale werk- en rusttijden, het eventuele recht op scholing en procedures bij ontslag en beëindiging van het dienstverband.

Lees hier meer


Verzoek arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Een werknemer kan, na 26 weken dienstverband, een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. Denk aan vaste uren per week, vaste werkdagen, maar ook een vast contract!

Lees hier meer


Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Met je werknemer kun je afspreken dat hij of zij niet elders aan het werk mag, een nevenwerkzaamhedenbeding genaamd. Een (bestaand) nevenwerkzaamhedenbeding is niet langer geldig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Bijvoorbeeld als gezondheid en veiligheid in gevaar zijn, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Het gevolg? Werknemers kunnen meerdere banen of klussen tegelijkertijd hebben.

Lees hier meer


Kosteloos aanbieden verplichte opleiding

Een wettelijk (of op grond van een cao) verplichte opleiding is voor de werknemer straks kosteloos (ook bij uitdiensttreding) en de tijd die daarmee gemoeid is wordt beschouwd als arbeidstijd. Studiekostenbedingen moeten daarop worden aangepast. 

Lees hier meer

De nieuwe wet heeft directe werking. Dit betekent dat er geen overgangsrecht van toepassing is. Als ondernemer is het dan ook van belang dat u vanaf 1 augustus 2022 voldoet aan de juridische verplichtingen.

Heeft u nog geen personeelshandboek of andere HR-gerelateerde documenten? Vraag dan HR-dienstverlening aan via deze link.
Heeft u vragen over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem gerust contact met onze arbeidsjurist op (088-7730073 of via juridisch@ictwaarborg.nl).  

HR-ondersteuning nodig?
Wij helpen je graag met HR-ondersteuning door middel van alle (up-to-date) juridische HR-documenten die je als ondernemer nodig hebt zoals een personeelshandboek en meer. De kosten hiervoor bedragen slechts € 25,- per maand. HR-dienstverlening kun je aanvragen via deze link.

Auteur: Anne Hofman van Grant Thornton

Loading...