• Volg ons op social media

 • U krijgt geen reactie op een verwerkersovereenkomst. Wat kunt u doen?

  Gepubliceerd op 24 August, 2018

  U krijgt geen reactie op een verwerkersovereenkomst. Wat kunt u doen?

  Het is onder de AVG verplicht dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten. Maar wat nu als u als ICT-dienstverlener in de rol van verwerker aan een verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst heeft voorgelegd, maar er geen reactie volgt? Ondanks vele herinneringen om de verwerkersovereenkomst te tekenen, reageert de verwerkingsverantwoordelijke gewoonweg niet. Wat kunt u dan doen? Er geldt immers de verplichting dat een verwerkersovereenkomst moet worden overeengekomen en u wilt geen risico op een boete van de AP lopen. Is het dan mogelijk om bijvoorbeeld uw dienstverlening op te schorten?

  Vanuit een ICT-contractueel perspectief kunnen de contractuele verplichtingen niet zomaar worden opgeschort. Onder meer is van belang onder welke voorwaarden de overeenkomst is gesloten. Wanneer in de algemene voorwaarden is opgenomen dat de klant moet voldoen aan alle wetgeving, kan beargumenteerd worden dat de klant zonder verwerkersovereenkomst niet voldoet aan de AVG en hij zijn verplichting om aan alle wetgeving te voldoen niet na komt. Dit zou dan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming opleveren wat dan een reden zou kunnen zijn voor opschorting of zelfs voor ontbinding van de tussen de partijen gesloten overeenkomst.

  Een andere optie zou zijn om, wanneer er een eenzijdig wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden is opgenomen, eenzijdig te verklaren dat de verwerkersovereenkomst nu onderdeel is van de tussen de partijen gesloten overeenkomst.

  Wanneer beide opties niet mogelijk zijn, dan adviseren wij om gebruik te maken van de eerste opzegmogelijkheid.

  Persoonlijk advies

  Zit u ook met soortgelijke kwestie en komt u er niet uit? Als deelnemers van ICTWaarborg kunt u altijd contact opnemen voor persoonlijk advies op juridisch gebied. U kunt mailen naar info@ictwaarborg.nl of bellen naar 088 77 300 73.


  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 35,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 35,- p/m
  (web)winkels:€ 70,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 105,- p/m

  Onze evenementen

  Loading

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl