• Volg ons op social media

 • Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever vereist in geval van slapend dienstverband

  Gepubliceerd op 2 April, 2019

  Blog Ruud Snel, Jurist ICTWaarborg: Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever vereist in geval van slapend dienstverband

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn uitspraak van 28 maart 2019 geoordeeld dat het in stand houden van een slapend dienstverband wel degelijk strijd kan opleveren met goed werkgeverschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek) en het dienstverband in een dergelijk geval opgezegd dient te worden door de werkgever.

  Wat houdt het slapend dienstverband precies in?
  Gedurende de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, heeft de werkgever de verplichting om ten minste 70% van het loon van deze werknemer door te betalen. Na deze twee jaar stopt deze verplichting en kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer toch in dienst te laten blijven: het slapend dienstverband. Door een slapend dienstverband voorkomt de werkgever dat hij dient over te gaan tot uitbetaling van een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding, waartoe hij bij ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, verplicht is. Steeds is geoordeeld dat de werkgever hierdoor niet in strijd handelt met de wettelijke verplichting tot het zich gedragen als goed werkgever.  Daar heeft de voorzieningenrechter in zijn uitspraak dus verandering in gebracht. 

  Hoe kwam de voorzieningenrechter tot dit oordeel? 
  De voorzieningenrechter is tot voornoemd oordeel gekomen door de Wet compensatie transitievergoedingen en stelt dat ook gelet op de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever (het tegengaan van het voortbestaan van het slapend dienstverband) het kan zijn dat het in stand houden van een slapend dienstverband wel degelijk strijd met goed werkgeverschap kan opleveren en het dienstverband dus opgezegd dient te worden.

  Wilt u meer weten informatie over deze kwestie of over onze dienstverlening? Neem dan contact met mij op via 088-7730079.


  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 35,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 35,- p/m
  (web)winkels:€ 70,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 105,- p/m

  Onze evenementen

  Loading

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl