• Volg ons op social media

 • Blog: Is aanzeggen of opzeggen hetzelfde?

  Gepubliceerd op 2 May, 2019

  Auteur: Ruud Snel, Jurist bij ICTWaarborg  

  Aanzeggen of opzeggen. Regelmatig merk ik in mijn werk als jurist dat ondernemers de juridische termen ´aanzeggen´ en ´opzeggen´ nog wel eens als hetzelfde beschouwen. Deze termen betekenen echter niet hetzelfde. Het verschil licht ik graag toe.

  Aanzeggen
  Als ondernemer heb je ongetwijfeld personeel in loondienst voor je werken. Sommige werknemers hebben een contract voor bepaalde tijd en sommige een contract voor onbepaalde tijd. In geval van werknemers met een contract voor bepaalde tijd kan er een aanzegplicht voor u als werkgever gelden. Deze aanzegplicht houdt in dat u als werkgever uw werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, informeert over of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en indien voornoemde overeenkomst wordt voortgezet, onder welke voorwaarden u dit wenst. Het aanzeggen is niet verplicht wanneer aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •  Wanneer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is afgesproken dat deze arbeidsovereenkomst eindigt op het tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld of;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

  Wat is het gevolg van het niet (tijdig) aanzeggen?
  Wanneer de werkgever in het geheel niet voldoet aan zijn aanzegplicht is hij een vergoeding schuldig gelijk aan het loon van één maand van de werknemer. Deze vergoeding wordt in geval van een vaste arbeidsduur (bijvoorbeeld 36 uur per week) berekend over het kale bruto uurloon (dus zonder toeslagen, vakantiegeld enz.) vermenigvuldigd met de arbeidsduur. Wanneer de werkgever te laat aanzegt is hij een vergoeding schuldig gelijk aan het loon over de tijd dat hij vergeten is om juist aan te zeggen. Stel de werkgever zegt 5 dagen te laat aan. De maand heeft 30 dagen. Het loon van de werknemer bedraagt € 2.500,-. De vergoeding bedraagt dan: (5/30 x € 2.500,-) = € 416,67.  

  Het niet (tijdig) aanzeggen door de werkgever heeft geen invloed op de einddatum van het contract. Deze blijft staan.

  Opzeggen
  Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de overeengekomen duur of de duur die bij de wet is bepaald, is verstreken. Opzegging is alleen een vereiste wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met de werknemer of wanneer de wet of het gebruik dit voorschrijven en daarvan niet (waar mogelijk) schriftelijk is afgeweken.

  Verschil tussen aanzeggen en opzeggen  
  Juridisch gezien hebben de begrippen dus een verschillende betekenis.  Waar een aanzegplicht ziet op het aangeven of een arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en indien dit het geval is, onder welke voorwaarden de werkgever dit wenst, ziet het opzeggen op het beëindigen van het dienstverband.

  Heeft u vragen voor onze juridische afdeling? Neem dan contact met ons op via 088-7730073.


  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 35,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 35,- p/m
  (web)winkels:€ 70,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 105,- p/m

  Onze evenementen

  Loading

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl