• Volg ons op social media

 • Blog: Welke verplichtingen heeft de ondernemer ten opzichte van de consument?

  Gepubliceerd op 2 May, 2019

  Blog: Welke verplichtingen heeft de ondernemer ten opzichte van de consument?

  Auteur: Ruud Snel, Jurist bij ICTWaarborg 

  In mijn werk als jurist merk ik dat het voor de ondernemer nog niet altijd duidelijk is welke verplichtingen deze nu heeft ten opzichte van een consument in geval van een consumentenkoop. Deze verplichtingen bespreek ik daarom graag. 

  Het centraal staande artikel
  Hoewel de definitie van een consumentenkoop staat vastgelegd in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, is artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek toch wel het centraal staande artikel. De betekenis van de tekst van dit artikel is voor een niet-jurist moeilijk te bevatten. Er staat in feite dat het product dat de ondernemer aan de consument verkoopt, de eigenschappen moet bevatten die voor een normaal gebruik van het product nodig zijn en tevens de eigenschappen moet bevatten die nodig zijn voor een bijzonder gebruik zoals bij de overeenkomst is voorzien. 

  Ik kan mezelf goed voorstellen dat u er ook na het lezen van bovenstaande tekst nog niet zozeer een concreet beeld van kunt vormen. Wij juristen noemen het de ‘conformiteitseis’. Het houdt simpel gezegd in dat het product dat u als ondernemer aan de consument verkoopt, aan bepaalde verwachtingen dient te voldoen. 

  Welke verwachtingen mag een consument van een product hebben?
  Er zijn een aantal factoren aan de hand waarvan bepaalt wordt wat de verwachtingen mogen zijn van de consument. Zo mag het product qua aard niet afwijken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de ondernemer de consument geen tweedehands product mag verkopen indien hij de consument mededeelt een nieuw product te verkopen of dat een laptop van Toshiba van € 899,00 een langere levensduur moet hebben dan een Lenovolaptop van € 225,00. Onder aard van een product vallen dus ook het merk, de prijs en de levensduur.  

  Naast de aard van het product mag een consument afgaan op hetgeen de ondernemer aan informatie geeft over het product. Als de ondernemer stelt dat een tweedehands auto nog zeker drie jaar zal meegaan en deze begeeft het na een halfjaar, voldoet het product ook niet aan de redelijke verwachtingen van de consument. 

  Wat zijn de gevolgen als het product niet aan de verwachtingen voldoet?
  Wanneer de consument van mening is dat het product niet aan zijn verwachtingen voldoet, dient hij dit binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aan de ondernemer te melden. Wanneer hij dit namelijk niet doet, verspeelt hij zijn rechten.  Het melden binnen twee maanden is hierbij tijdig.

  Wanneer de consument aan zijn bovengenoemde klachtplicht voldoet en het product dus ook daadwerkelijk niet aan zijn verwachtingen voldoet, heeft hij recht op:

  • Aflevering van het ontbrekende;
  • Herstel van het product, voor zover de ondernemer hier redelijkerwijs aan kan voldoen;
  • Vervanging van het product, tenzij de afwijking van het overeengekomene te klein is om dit te rechtvaardigen. Vervanging is ook niet mogelijk wanneer het product na het moment dat de consument rekening had moeten houden met ongedaanmaking kapot of achteruit is gegaan doordat de consument hier niet zorgvuldig voor heeft gezorgd.

  Aan voornoemde verplichtingen moet de ondernemer zelf (en dus niet de fabrikant of een andere derde, immers deze heeft geen overeenkomst gesloten met de consument)binnen een redelijke termijn en zonder te veel overlast van de consument, voldoen. In mijn werk merk ik dat de ondernemer voor het nakomen van bovengenoemde verplichtingen nog wel eens kosten in rekening brengt bij de consument. Dit mag absoluut niet. Deze kosten komen in zijn geheel voor rekening van de ondernemer. 

  Ik wil ook echt benadrukken dat de ondernemer in geval van herstel van het product, binnen een redelijke termijn zorg dient te dragen voor dit herstel. Wanneer hij dit namelijk niet doet binnen een redelijke termijn nadat hij schriftelijk is aangemaand door de consument, mag de consument het herstel door een derde partij laten plaatsvinden en de kosten daarvan op de ondernemer verhalen. Deze kosten zouden dus hoger kunnen uitvallen dan de kosten die de ondernemer zelf kwijt zou zijn.

  Wanneer herstel of vervanging van het product niet mogelijk is of niet van de ondernemer gevraagd kan worden of de ondernemer niet binnen een redelijke termijn en zonder te veel overlast aan bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan, heeft de consument recht op ontbinding van de overeenkomst (niet altijd) of prijsvermindering.  

  Komt een ondernemer hier nooit onderuit?
  Nee, het recht op een conform product is dwingend recht en hier kan de ondernemer niet van afwijken. 

  Omgekeerde bewijslast
  Wanneer zich binnen de eerste zes maanden na aankoop van het product door de consument een afwijking van hetgeen is overeengekomen voordoet, wordt vermoed dat deze afwijking op het moment van aflevering aan de consument al aanwezig was. Deze regel wordt ook wel de omgekeerde bewijslast genoemd. De ondernemer dient zo te bewijzen dat deze afwijking op het moment van aflevering niet aanwezig was.  

  Garantie
  Groot misverstand vanuit de consument is dat deze er vaak van uitgaat dat er twee jaar garantie op een product zit. Vaak zit er fabrieksgarantie op een product en bedraagt deze twee jaar. Deze fabrieksgarantie is een aanvullende garantie en is een andere garantie dan de wettelijke garantie op een product. De wettelijke garantie op een product staat dus vastgelegd in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek en verschilt per product (afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen van de ondernemer).  

  Wilt u meer informatie over de dienstverlening van ICTWaarborg of heeft u vragen over bovenstaand? Neem dan contact met ons op via 088-7730073. 


  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 35,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 35,- p/m
  (web)winkels:€ 70,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 105,- p/m

  Onze evenementen

  Loading

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl