Blog: Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Gepubliceerd op 5 April, 2022

De juristen van ICTWaarborg beoordelen de ingevulde RI&E-tools van de ICT-dienstverleners die de RI&E-dienst bij ons hebben afgenomen. Tijdens deze beoordelingen komt vaak naar voren dat er geen periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan de werknemers wordt aangeboden, terwijl dit wel een wettelijk vereiste is. In deze blog vertel ik meer over het PAGO en het belang met de voordelen van het aanbieden van een PAGO aan jouw medewerkers.

Het PAGO

Op grond van artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever wettelijk verplicht om de medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Het artikel luidt als volgt: ‘’De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.’’ Het PAGO wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal een advies uitbrengen en daarbij ook aangeven hoe vaak het PAGO herhaalt dient te worden. De kosten voor een PAGO zijn voor de werkgever. Een PAGO biedt uiteraard voor de werkgever ook voordelen. Immers, kan bijvoorbeeld het ziekteverzuim hiermee dalen en kan er een betere werkomgeving ontstaan, hetgeen de arbeidsrelatie ook ten goede komt. 

Verplichte risico’s

Het aanbieden van een PAGO is een wettelijke verplichting. Er zijn echter ook een aantal onderwerpen waarbij het ook verplicht is om de mogelijkheid tot een PAGO aan de medewerkers aan te bieden. Voor de ICT-dienstverlener springt voornamelijk het onderwerp ‘’beeldschermwerk’’ eruit. In dit kader kan middels het PAGO bijvoorbeeld onderzocht worden hoe de houding van de werknemers ten op zichte van het beeldscherm is, hoe lang het beeldschermwerk achtereenvolgend voortduurt en wellicht de vraag of beeldschermbrillen benodigd zijn. 

Andere onderzoeken

Arbeidsomstandighedenspreekuur
Naast het PAGO is het voor werknemers ook mogelijk een afspraak te maken bij de bedrijfsarts met gezondheidsvragen in het kader van de werkzaamheden. Medewerkers dienen op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid. De kosten van het spreekuur dient de werkgever te betalen, hoewel de werkgever niet geïnformeerd hoeft te worden wie een afspraak heeft gemaakt of wat de reden voor de afspraak is. De bedrijfsarts neemt de resultaten wel mee in zijn preventieadvies en kan daarmee zeer nuttige informatie opleveren om de arbeidsomstandigheden in jouw organisatie te verbeteren. 

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het PMO lijkt op het PAGO, maar gaat nog net een stapje verder. In dit onderzoek kunnen ook andere factoren zoals een leefstijlonderzoek, een onderzoek aan het hart en een onderzoek naar de mentale gezondheid worden meegenomen. Een PMO kan het PAGO vervangen, maar gelet op de vereisten die gesteld zijn aan het PAGO, behoort dit zeker niet altijd tot de mogelijkheden. Net als bij het PAGO en het arbeidsomstandighedenspreekuur, komen de kosten van een PMO voor rekening van de werkgever.

Connectie met RI&E

De hiervoor beschreven onderzoeken zijn gebaseerd op de RI&E en hebben daarmee onder andere betrekking op de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. ICTWaarborg heeft een speciale RI&E-tool ontwikkelt voor de ICT-branche. Hiermee kan jij veel mogelijke risico’s binnen jouw bedrijf al vaststellen en kan onze handige RI&E-tool daarmee bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden en een lager ziekteverzuim. 

 

Stel jij het PAGO al beschikbaar aan jouw medewerkers? Ben jij geïnteresseerd geraakt in onze RI&E-tool? Voor vragen naar aanleiding van deze blog kan je contact opnemen met een van de juristen van ICTWaarborg op telefoonnummer: 088 – 77 300 79 of per e-mail naar: juridisch@ictwaarborg.nl.

 

-Deze blog is geschreven door Elise Demmendaal- 


Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

Join the community vanaf € 37,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 37,- p/m
(web)winkels:€ 74,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 111,- p/m
Fabrikanten en leveranciers:€ 111,- p/m

Onze evenementen

Loading

Post- en vestigingsadres
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail
Telefoon: 088 - 77 300 73
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl