Personeelshandboek

Een belangrijk document binnen onze HR-dienstverlening is het personeelshandboek. In een personeelshandboek zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die niet in de individuele arbeidsovereenkomsten staan, maar waar u als werkgever uw werknemers wel collectief aan wilt binden. Hier neemt u alle interne regels, richtlijnen, procedures en arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers op. Een intensieve en omvangrijke opdracht voor de HR-afdeling. Daarom heeft ICTWaarborg speciaal voor haar deelnemers een kant-en-klaar personeelshandboek ontworpen.

Ga ook voor

Duidelijkheid
Door alle bedrijfsvoorschriften consequent in één centraal document vast te leggen, geeft u structuur aan uw personeels­beleid.

Openheid en transparantie
De afspraken in het personeelshandboek gelden voor iedereen, dit bevordert het gevoel van eerlijkheid en gelijke behandeling.

Zekerheid
Een personeelshandboek biedt jou als werkgever bescherming. U staat juridisch sterker als u uw zaken goed heeft vastgelegd en uw werknemers ervoor getekend hebben.

Bespaar veel tijd voor de HR-afdeling
Wilt u een bedrijfsregel aanpassen? Dat kunt u dit gemakkelijk centraal regelen door een wijziging in het handboek. Dan hoeft u niet meer met elke werknemer afzonderlijk te onderhandelen.

Inhoud personeels­handboek

1. Inleiding
2. Bedrijfsprofiel en cultuur
3. Huis– en gedragsregels
4. Dienstbetrekking
5. Werktijden
6. Verlof
7. Ziekte
8. Gebruik van apparatuur, programmatuur, e-mail en internet
9. Alcohol, drugs en rookbeleid
10. Veiligheid
11. Steekpenningen, dure relatiegeschenken
12. Camera
13. Regels over ongewenst gedrag
14. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
15. Privacyverklaring
16. Omgang met persoonsgegevens door Werknemers
17. Studiekostenregeling

Het kant-en-klare personeelshandboek bestellen 

Deelnemers van ICTWaarborg betalen een scherp tarief voor het personeelshandboek namelijk: € 299,-.
Niet deelnemers van ICTWaarborg betalen € 995,-

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.

Lees hier onze privacy verklaring

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.