Social distancing

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: de regel dat u 1,5 meter afstand dient te houden tot een ander. Hoewel dit aan het begin wel wennen was voor een ieder, lijkt het er nu langzaam op dat de inwoners van Nederland (en hopelijk ook uw werknemers) deze regel eigen weten te maken.

Idealiter werkt een werknemer gedurende het coronavirus thuis. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert dit ook. Er zijn echter situaties waarin het niet mogelijk is voor de werknemer om thuis te werken. Voor die gevallen is het goed als u als werkgever weet welke maatregelen u dient te treffen. Hieronder geef ik u wat tips mee:

 • U moet het aantal contacten verminderen en de afstand tussen werknemers onderling (en eventuele derde(n) vergroten. Adviseer uw werknemers daarom om ingeplande afspraken zo veel als mogelijk op een andere wijze (videobellen, e-mailen of een andere manier) te laten verlopen; 
 • U dient te voorkomen dat er aanraking plaatsvindt;
 • Adviseer uw werknemers om elkaar geen handen te schudden;
 • Creëer de werkplek zo dat de werknemers ten minste 1,5 meter uit elkaar zitten;
 • Beperk samenkomsten in tijd, frequentie en aantallen;
 • Werk in verschillende kamers van een beschikbaar pand;
 • Wanneer u de mogelijkheid heeft, adviseer ik u om de pauze-, openings- en werktijden te spreiden;
 • Zorg ervoor dat uw werknemers zo min mogelijk hoeven te reizen. Dit geldt in het bijzonder voor het reizen met het openbaar vervoer. Wanneer u de financiële middelen heeft adviseer ik u om, bij het ontbreken van vervoer, vervoer voor de werknemers beschikbaar te stellen;
 • U dient de werkruimtes goed te ventileren;
 • Bij aanwezigheid van een lift, adviseer ik u om maximaal twee werknemer tegelijkertijd met de lift te laten gaan;
 • Last but not least: blijf het gesprek voeren met uw medewerker.

Buiten de werkvloer

Het coronavirus is niet beperkt tot de werkvloer. Daarom is het goed om ook uw werknemer voor de privésituatie de volgende tips mee te geven:

 • Ga alleen naar buiten indien noodzakelijk (voor een boodschap of het maken van een verfrissende wandeling tussen het werken door);
 • Was de handen meerdere malen per dag;
 • Nies en hoest in de ellenboog;
 • Beperk sociale contacten tot het noodzakelijke en zie hiervan af op het moment dat de ander klachten heeft, ook al betreft dit milde klachten zoals hoofd- en keelpijn

Vragen? Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op via info@ictwaarborg.nl of via 088-77 300 73.

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...