• Kabinet versterkt vangnet voor MKB bedrijven

  Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zit Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket. 

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

  De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage:  afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

  Voorwaarden TVL Q4 2020

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten staat open voor alle sectoren, waar dit voorheen nog niet was. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten is minimaal 3.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar 90.000 euro. De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Aanvragen kan op www.rvo.nl/TVL. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken.

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is nog niet aan te vragen. Deze wordt nog nader uitgewerkt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 februari uitwerking gereed).

  Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via ons Coronaloket.

  Bron: www.rijksoverheid.nl