• Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen zijn momenteel al in lockdown. Er dient rekening te worden gehouden met het scenario van geheel Nederland in lockdown. Juist dan hebben we de ICT hard nodig. ICTWaarborg maakt zich hard voor de ICT. De ICT-branche is momenteel voor Nederland essentieel en van groot belang. 

  De toegang tot het internet en het hebben van een goede ICT-infrastructuur zijn op dit moment cruciaal. Het is voor veel bedrijven, de pers en particulieren ondenkbaar dat dit in deze onzekere tijden wegvalt. Daarom is het kritiek dat wij verbonden blijven om zodoende op de hoogte te zijn en elkaar te houden van alle ontwikkelingen. 

  ICT is door ons kabinet als één van de vitale processen aangemerkt, echter valt de beroepsgroep ICT nog niet onder één van de cruciale beroepsgroepen. Dit dient gewijzigd te worden!

  ICTWaarborg, de brancheorganisatie voor ICT-bedrijven, heeft dan ook via een brief minister Koolmees verzocht om de beroepsgroep ICT als een cruciaal beroep aan te merken. Niet alleen om ervoor te zorgen dat deze beroepsgroep gebruik kan maken van kinderopvang, maar juist om ervoor te zorgen dat deze beroepsgroep hun werkzaamheden kan blijven uitvoeren óók in het geval van een eventuele lockdown. De toegang tot het internet en een goed werkende ICT-infrastructuur en hulp en ondersteuning daarbij zijn van wezenlijk belang. Met name nu een groot deel van Nederland onverwacht thuis werkt dienen we Nederland draaiende te houden. Het is ondenkbaar wat er zou gebeuren als een volledige en voortdurende toegang tot internet en ICT-faciliteiten weg valt. Daarom is het van groot belang dat de ICT beroepsgroep wordt gekenmerkt als cruciaal beroep.

  Lees hier de brief:

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  T.a.v. zijne excellentie minister W. Koolmees

  Postbus 90801

  2509 LV  DEN HAAG 

  Montfoort, 20 maart 2020

  Betreft: ICT als cruciaal beroep

  Geachte heer Koolmees,

  Als brancheorganisatie voor ICT-bedrijven van Nederland, vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

  De huidige situatie met betrekking tot het corona virus brengt veel onzekerheid met zich mee. Veel bedrijven sluiten, werknemers werken thuis en leerlingen volgen thuis onderwijs. De verbinding met het internet en een goed werkende ICT-infrastructuur is momenteel dan ook cruciaal. Te meer nu dit de manier is om met de wereld verbonden te blijven en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Reden waarom ICT reeds door ons kabinet als één van de vitale processen is aangemerkt. 

  De beroepsgroep ICT is echter nog niet als één van de cruciale beroepsgroepen aangemerkt. Dit terwijl juist deze beroepsgroep van essentieel belang is om in onze basisbehoefte van draadloze communicatie te voorzien. Internet is immers door onze overheid als een basisbehoefte aangemerkt. 

  Er is momenteel een grote vraag naar apparatuur en ondersteuning daarbij. Niet alleen voor werkend Nederland, maar ook voor niet-werkend Nederland. De kwetsbare groepen, waaronder oudere mensen, leven momenteel in sociaal isolement. Voor hen is de toegang tot het internet en daarmee toegang tot het nieuws en sociaal contact, kritiek. Het is dan ook van wezenlijk belang dat zowel werkend als niet-werkend Nederland deze toegang blijft houden. Indien en voorzover deze toegang wordt bemoeilijkt, dient er toegang te zijn en blijven bij hulp en ondersteuning. De ICT-bedrijven vervullen hier een doorslaggevende rol. Dat zijn immers de partijen die reparaties kunnen uitvoeren en de toegang tot het internet mogelijk maken en zo Nederland draaiende kunnen houden. Deze behoefte zal bij een eventuele lockdown enkel en alleen maar toenemen. 

  Wij dringen er daarom op aan dat de beroepsgroep ICT als één van de cruciale beroepsgroepen wordt gekwalificeerd om er daarmee voor te zorgen dat Nederland verbonden blijft. Wij willen bewerkstelligen dat de bedrijven werkzaam in de ICT-branche, zoals de hosting-partijen, cloud-diensten, ISP-ers en computerwinkels en reparatiebedrijven, hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren, ook in het geval van een eventuele lockdown.

  Ik dank u alvast voor uw moeite en zie uw spoedige reactie graag tegemoet. 

  Met vriendelijke groet, 

  namens ICTWaarborg

  Mevrouw mr. M.A.H. (Marloes) Wijnholds

  Hoofd Juridische Afdeling

  Meer informatie?

  Wilt u hier meer informatie over? Vul onderstaand formulier in of neem contact met ons op via 088 77 300 73 of via info@ictwaarborg.nl.

  (Loading)

  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 38,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 38,- p/m
  (web)winkels:€ 76,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 114,- p/m
  Fabrikanten en leveranciers:€ 114,- p/m

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl