Vanaf 6 april aan te vragen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In een eerder artikel hebben wij het al aangekondigd: de NOW-regeling is de vervanger van de wtv-regeling (werktijdverkorting) Als je als ondernemer een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, dan kun je bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Waar overheidsoverganisaties overbelast zijn, is ICTWaarborg gewoon bereikbaar. Wij staan voor u klaar om u te helpen. 

De overheid heeft aangegeven dat de NOW-regeling vanaf 6 april aan te vragen is. Ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zien dalen, kunnen dus vanaf 6 april bij uitkeringsinstantie UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen.

Ondernemers die hun omzet zien dalen, kunnen zich hier voor inschrijven. Is die daling bijvoorbeeld 100 procent, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald. Daalt de omzet met de helft, dan wordt 45 procent van de salarissen vergoed. Zodra de aanvraag binnen is, duurt het twee tot drie weken voordat het geld op de rekening staat.

Voorwaarde is wel dat ondernemers voor de komende drie maanden minimaal 20 procent omzetdaling hebben en het reguliere salaris blijven doorbetalen.

Regeling geldt ook voor flexwerkers

Ook flexwerkers kunnen hier gebruik van maken, er wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers op om ook deze groep werknemers in dienst te houden als dat mogelijk is.

De noodmaatregel is een verdere uitwerking van de regeling zoals die op 17 maart werd gepresenteerd als onderdeel van het noodpakket om de economie zo veel mogelijk overeind te houden.

Let op: als omzetdaling meevalt, moet geld worden terugbetaald

Achteraf kijkt het UWV of de aangeleverde cijfers kloppen. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, moet de ondernemer het verschil terugbetalen. Is het tegenovergestelde het geval, dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, volgt er een nabetaling.

Ondernemers moeten zelf hun geschatte omzetverlies doorgeven. Dat doen zij door de totale omzet uit 2019 door vier te delen en dat bedrag te vergelijken met de te verwachte omzet in maart, april en mei van dit jaar. Die periode kan met maximaal twee maanden worden verschoven.

Waar overheidsoverganisaties overbelast zijn, is ICTWaarborg gewoon bereikbaar. Wij staan voor u klaar om u te helpen. 

(Loading)

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...