Verwerkersovereenkomsten zijn noodzakelijk.

Voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken is het nóg belangrijker geworden om goede overeenkomsten te hebben.

Je sluit deze overeenkomsten met partijen waarvoor u die persoonsgegevens verwerkt of met degenen die de persoonsgegevens die voor hen be- of verwerken. In veel gevallen wordt het verwerken van persoonsgegevens uitbesteed aan een derde partij. Deze derde partij noemt de wet een bewerker. Data kan bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor een clouddienstverlener die updates uitvoert op software, opgeslagen staan bij een hostingprovider, of beschikbaar zijn voor het marketingbedrijf dat e-mails in opdracht van klanten verzendt. Een bewerker hoeft een datalek niet te melden bij de toezichthouder. Wel moet de bewerker er zorg voor dragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een verwerkersovereenkomst. 

De verwerkersovereenkomst kent 4 toepassingen.

  • Een verwerkersovereenkomst waarbij u als ICTWaarborg-deelnemer de Verantwoordelijke bent en een Bewerker inschakelt aan wie u uw persoonsgegevens toevertrouwt, kunt u hier downloaden.
  • Een dergelijke verwerkersovereenkomst – waarbij u als ICTWaarborg-deelnemer de Bewerker bent omdat u de persoonsgegevens van een ander verwerkt.
  • Stel dat de Bewerker de persoonsgegevens weer bij een ander bedrijf onderbrengt (een hostingpartij bijvoorbeeld) dan is dat bedrijf een sub-bewerker. In dat geval zal de Bewerker daarmee een sub-verwerkersovereenkomst overeenkomst afsluiten om er voor te zorgen dat de afspraken die hij als Bewerker met de Verantwoordelijke heeft gemaakt worden nagekomen.
  • Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u zelf als sub-bewerker wordt ingeschakeld. In dat geval kunt bijgaande sub-verwerkersovereenkomst aan uw opdrachtgever (de Bewerker die in opdracht van een ander gegevens verwerkt) voorleggen.

Onze juridische documenten t.w.v. € 40.000,- kunnen deelnemers gratis downloaden via ons Extranet.

Meer informatie over de Verwerkersovereenkomsten van ICTWaarborg? Vul onderstaand formulier in:

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.

Lees hier onze privacy verklaring

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

Join the community vanaf € 37,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 37,- p/m
(web)winkels:€ 74,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 111,- p/m
Fabrikanten en leveranciers:€ 111,- p/m

Onze evenementen

Loading

Post- en vestigingsadres
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail
Telefoon: 088 - 77 300 73
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl