• Verzoek om arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

  Gepubliceerd: augustus 3, 2022

  De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die op 1 augustus 2022 is ingegaan, bepaalt dat de werknemer een schriftelijk verzoek kan doen voor bijvoorbeeld een vast contract of een contract met een vaste arbeidsomvang. Wat zijn je verplichtingen als werkgever?

  Een verzoek om meer voorspelbaar werk

  Vanaf 1 augustus 2022 kan een werknemer, die minimaal 26 weken in dienst is, een verzoek doen tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Houd op basis van deze wetswijziging rekening met:

  • werknemers die een tijdelijk contract hebben. Hij/zij kan een aanvraag voor een vast contract doen; en
  • oproepkrachten/werknemers waarvan de arbeidsuren niet vastliggen. Hij/zij kan een aanvraag voor een vaste arbeidsomvang doen.

  De werknemer moet dit verzoek schriftelijk indienen. Je bent als werkgever niet verplicht om dit verzoek te accepteren. Daarnaast lijken geen aanvullende eisen te worden gesteld aan het antwoord op het verzoek. Je hoeft bijvoorbeeld geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen te noemen ter motivering van een eventuele afwijzing. Het werk moet uiteraard wel daadwerkelijk beschikbaar zijn om een aanvraag te accepteren. Het is dus niet zo dat je werk moet creëren om te voldoen aan een aanvraag van een werknemer. Voor zowel afwijzing als goedkeuring geldt, dat de werknemer pas na één jaar weer opnieuw een verzoek mag doen.

  Belangrijk: reageer tijdig op een verzoek van de werknemer

  Wij raden je aan om schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek te reageren. De beslistermijn is afhankelijk van het aantal werknemers binnen de organisatie. Voor werkgevers met meer dan 10 werknemers geldt een termijn van één maand. Voor werkgevers met minder dan 10 werknemers geldt een termijn van drie maanden. Als je niet of niet tijdig op het verzoek reageert, wordt het werk van de werknemer conform het verzoek aangepast. De werknemer kan hierdoor dus (ongewenst) meer rechten krijgen. Wellicht zonder dat daar voldoende werk voor is.

  Werk je al met een personeelsgids? Een personeelsgids is de ideale plek voor informatie over de procedure van een dergelijk verzoek (denk hierbij aan de wijze van indiening, bij wie het verzoek moet worden ingediend, de behandeling en beslistermijn). 

  Heeft u nog geen personeelshandboek of andere HR-gerelateerde documenten? Vraag dan HR-dienstverlening aan via deze link.
  Heeft u hulp nodig? Neem gerust contact met onze arbeidsjurist op (088-7730073 of via juridisch@ictwaarborg.nl).  


  Categorieën: Nieuws