Wat is de rol van de arbodienst tijdens de coronacrisis?

De werknemer die klachten heeft, wenst zich uiteraard te laten testen op corona. Nu is het zo dat helaas niet iedere werknemer zich kan laten testen op de eventuele aanwezigheid van het coronavirus, daar hier simpelweg de testcapaciteit voor ontbreekt. Wie bepaalt nu eigenlijk of de werknemer zich kan laten testen op het coronavirus? 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is de (hui)sarts die bepaalt of een werknemer zich kan laten testen op corona. Hij doet dit niet alleen, maar samen met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Hierin vervult de arbodienst en/of bedrijfsarts zogezegd geen rol. Maar wat is dan wel de rol van de arbodienst?

De arbodienst heeft een adviserende rol
De arbodienst heeft vooral een adviserende rol. Zij brengt advies uit op meerdere vlakken. Het advies kan betrekking hebben op de te treffen maatregelen met betrekking tot het beperken van gezondheidsschade en eventuele bijkomende problematiek alsook op het voortzetten van de bedrijfsvoering.

De specialisten van de arbodienst kunnen dus van waarde zijn op meerdere vlakken. Denk daarbij onder andere aan de volgende zaken:

  • Het geven van advies over de te nemen preventieve maatregelen;
  • Het geven van advies over welke maatregelen te nemen om kwetsbare werknemers te beschermen;
  • Het geven van advies over de wijze waarop leiding gegeven kan worden aan thuiswerkende werknemers;
  • Het geven van advies over hoe om te gaan met de mentale belasting van uw werknemers;
  • Het inschatten van de gezondheidsrisico’s van uw werknemers;
  • Het geven van advies over maatregelen bij (vermoeden van) besmetting van een werknemer met het coronavirus;
  • Het geven van advies met betrekking tot spanningen op de werkvloer;
  • Het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan;
  • Het geven van advies over de te nemen maatregelen om werknemers met een verhoogd risico te beschermen.

De bedrijfsarts: de werknemer is arbeidsgeschikt dan wel arbeidsongeschikt
Net zoals altijd, is het de bedrijfsarts die bepaalt of de werknemer arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is. Deze wijze van beoordelen verloopt dus ook zo in geval van een met het coronavirus besmette werknemer. Omdat de bedrijfsarts te maken heeft met een beroepsgeheim, zal hij u niet informeren over de aard van de gezondheidsklachten van de werknemer.

Het coronavirus en het individuele re-integratietraject
Ook in de coronaperiode is de bedrijfsarts de persoon die analyses en adviezen uitbrengt. U bent verplicht om deze zo goed als mogelijk uit te voeren. Uiteraard kan zich de situatie voordoen dat u niet in staat bent om door de coronamaatregelen voor de individuele werknemer een (re-integratietraject) uit te voeren. Noteer dit dan in uw eigen dossiervoering. 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op via info@ictwaarborg.nl of via 088-77 300 73.

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...