Welk effect heeft het coronavirus op jouw business?

In hoeverre heeft het coronavirus effect voor jou in zakelijke contracten? Wat als jij of jouw contractspartner de verplichtingen uit een gesloten overeenkomst door corona niet of tijdelijk niet kan nakomen?

Een georganiseerd evenement als een beurs kan geen doorgang hebben of producten kunnen niet geleverd worden ten gevolge van leveringsproblemen veroorzaakt door corona. Is er dan sprake van overmacht?

Hoe zit het juridisch?

Partijen hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan simpelweg geleverd moet worden. Er kan echter sprake zijn van een situatie waardoor de verplichting vanuit de overeenkomst niet kan worden nagekomen zonder dat dat een van de partijen toegerekend kan worden.Dat is overmacht. En als daarvan sprake is, is de partij die in overmacht verkeert, niet gehouden om schade te vergoeden. Dat is ingrijpend. Mogelijke gevolgen van overmacht zijn bijvoorbeeld opschorting van de levering, de overeenkomst beëindigen of de plicht om schadebeperkende maatregelen te treffen. 

Vaak worden er op voorhand in de Algemene Voorwaarden of overeenkomst al afspraken gemaakt wanneer er sprake is van overmacht en wat de gevolgen daarvan zijn. In onze Algemene Voorwaarden wordt dit duidelijk uiteen gezet. Soms wordt letterlijk benoemd dat er sprake is van overmacht in het geval van ziekte, epidemieën of overheidsmaatregelen. 

Is dat niet opgenomen? Dan val je terug op de wettelijke bepalingen. Is er sprake van een internationale relatie? Kijk dan altijd goed wel recht van toepassing is. 

Wat kun je doen?

Ga allereerst na of er kwetsbaarheden op grond van het coronavirus zijn in jouw bedrijf. Denk aan evenementen die eventueel geen doorgang kunnen hebben, producten die niet meer op voorraad zijn of logistieke problemen. Zodra je die in kaart hebt gebracht, kun je nagaan of er afspraken zijn gemaakt omtrent overmacht. Ben je leverancier en verwacht je problemen ten aanzien van levering? Roep dan je overmacht in. Kijk of je eventueel schadebeperkende maatregelen dient te nemen. 


Loading...