• Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingetreden

  Gepubliceerd: januari 10, 2020

  Per 1 januari 2020 is de nieuwe arbeidswet WAB gaan gelden. Er gaat hierdoor veel veranderen. De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Maar dit is niet alles, ook het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken worden aangepast. 

  Hoe is de situatie nu en wat verandert er? 

  Ketenregeling

  Volgens de huidige wetgeving kunt u uw werknemer maximaal drie tijdelijke contracten geven in een periode van maximaal twee jaar. De WAB rekt deze periode op naar maximaal drie jaar. U kunt uw werknemer dus een jaar langer laten werken, zonder een verplichting van een contract voor onbepaalde tijd. De huidige regel dat er een nieuwe keten ontstaat bij een onderbreking van zes maanden blijft onveranderd.   

  Ontslag 

  Als werkgever kan het zo zijn dat u het contract van uw werknemer wenst te beëindigen. Op dit moment is het zo dat u daarvoor een ontslaggrond dient te hebben die volledig moet worden ingekleurd. Dit houdt concreet in dat het ontslag als reden bijvoorbeeld disfunctioneren dient te hebben of een verstoorde arbeidsrelatie. Hier gaat verandering in komen. Het wordt per 1 januari 2020 mogelijk om de ontslaggronden te combineren, de cumulatiegrond. Als compensatie voor het gebruik van de cumulatiegrond, loopt u als werkgever het risico om anderhalf keer de transitievergoeding te moeten betalen.

  Transitievergoeding

  Met de huidige wet bent u uw werknemer een transitievergoeding (ontslagvergoeding) verschuldigd na een dienstverband van twee jaar of langer. Dit gaat veranderen. Met ingang van de nieuwe wet bouwt uw medewerker vanaf de eerste werkdag de transitievergoeding op. Een medewerker die ontslagen wordt binnen de proeftijd heeft dan dus ook recht op een transitievergoeding.

  De hoogte van de transitievergoeding verandert eveneens. Nu is het zo dat een werknemer over de eerste tien dienstjaren een derde van het maandsalaris per dienstjaar meekrijgt. Na deze tien dienstjaren bedraagt dit de helft van het maandsalaris per dienstjaar. Per 1 januari 2020 verandert dit in een derde maandsalaris per dienstjaar. Dit blijft zo, ongeacht de duur van het dienstverband.

  Oproepkrachten

  Nu is de regel zo dat oproepkrachten op het werk dienen te verschijnen als een werkgever hen oproept. De nieuwe wet verplicht oproepkrachten alleen te verschijnen als de werkgever hen minimaal vier dagen van tevoren oproept.  Ziet u binnen de termijn van vier dagen toch af van het inzetten van de werknemer? Dan bent toch loon verschuldigd.   

  Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-7730073 of via juridisch@ictwaarborg.nl. Wij helpen u graag!


  Categorieën: Nieuws