Een goede warming-up bij onderhandelingen!

Zorg voor een goede warming-up bij onderhandelingen!

Wanneer een leverancier zich bedient van een offerte of raamovereenkomst, al dan niet in combinatie met algemene voorwaarden of een service level agreement, dan zal zich in de praktijk de situatie kunnen voordoen dat de klant wil onderhandelen over de inhoud van deze documenten. In dit geval is een goede warming-up van belang. 

Telefonisch contact

Vaak zal een klant eerst contact opnemen met de leverancier om informatie in te winnen over een product of een bepaalde vorm van dienstverlening. Na hierover uitleg te hebben gegeven kan de klant al een voorzetje geven op de vraag of hij in zee wenst te gaan met de leverancier. De leverancier zal in een dergelijk geval aangeven dat hij een offerte en/of overeenkomst stuurt waarin de besproken elementen nader worden uitgewerkt. 

Eerste (concept) offerte/overeenkomst is uitgangspunt

In de offerte of overeenkomst worden meestal een aantal standaard zaken geregeld, zoals de prijs, de omvang van de dienstverlening (betreft het bijvoorbeeld een product, betreft het service of wellicht een combinatie van beide aspecten) en de overige voorwaarden. Als deze overeenkomst aan de klant wordt voorgelegd, dan zijn doorgaans twee situaties denkbaar: (1) de klant tekent de overeenkomst of (2) de klant wil verder onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. In de eerste situatie is er voor de leverancier geen vuiltje aan de lucht, maar in de tweede situatie zal de leverancier de keuze moeten maken of hij wenst te onderhandelen over de inhoud van het contract of dat hij in dat geval geen zaken meer wil doen met de klant. 

Onderhandelingsfase

In Nederland geldt het principe van contractsvrijheid, ook in de precontractuele fase. Als jij zaken wenst te doen met de klant, dan is dit mogelijk. Maar als je als leverancier geen zaken met de klant (meer) wil doen, omdat er bijvoorbeeld in het onderhandelingstraject onredelijke eisen worden gesteld (zoals de afgifte van diverse garanties), dan kan ook worden afgezien van het sluiten van een overeenkomst. In sommige gevallen zal zich de situatie voordoen dat de leverancier en de klant al geruime tijd aan het onderhandelen zijn, maar dat partijen er niet uitkomen. Uit de rechtspraak blijkt dat in sommige gevallen zonder enige consequentie van de onderhandelingstafel kan worden weggelopen, maar dat in andere gevallen de weggelopen partij schadeplichtig is jegens de andere partij. 

Overeenkomst

Of je zonder meer kunt weglopen van de onderhandelingstafel hangt af van de vraag of de andere partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen of reeds tot stand is gekomen. De scheidslijnen kunnen in een dergelijk geval dun zijn. Afhankelijk van de fase waarin partijen verkeren kan het negatieve belang, dan wel het positieve contractsbelang worden gevorderd van de wederpartij. Dit kan dus flink in de papieren lopen. 

Lopende onderhandelingen?

Kom je er samen met de klant niet (helemaal) uit, dan kan het zinvol zijn om contact met ons op te nemen. Onze juristen kunnen wellicht vanuit een andere visie concrete of creatieve oplossingen voor de onderhandelingen met uw klant aandragen, waardoor de overeenkomst alsnog tot stand komt. Ook kan bij ons advies worden ingewonnen over de vraag of u zonder financiële consequenties kunt weglopen van de onderhandelingstafel. Voorkomen is beter dan genezen, laat u zich daarom goed hierover adviseren.

Juridische afdeling ICTWaarborg
088 77 300 73 | info@ictwaarborg.nl 

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...