ICTWaarborg geeft advies bij geschillen.

Advies bij geschillen is nodig, omdat er soms gaat er iets niet naar wens rond een koop of reparatie. 

Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets misgaan. Komt u daar als consument niet uit met uw leverancier, dan biedt ICTWaarborg in veel van de gevallen de mogelijkheid om in te bemiddelen met als doel alsnog tot een oplossing te komen.  Vele geschillen met klanten en partners van ICTWaarborg zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost. De consumentvriendelijke algemene voorwaarden zijn inclusief bemiddelingsregeling

Consumenten kunnen vaak naar een geschillencommissie als zij problemen hebben met een bedrijf, maar zakelijke partijen kennen die mogelijkheid niet. Die moeten gewoonlijk naar de rechter en dat brengt nogal wat kosten met zich mee. Vandaar dat ICTWaarborg heeft gezocht naar een mogelijkheid om haar deelnemers en hun zakelijke klanten ook een laagdrempelige geschilregeling te bieden. Het resultaat is een specifieke mediationregeling voor zakelijke dienstverleners.

Hoe werkt bemiddeling door ICTWaarborg?

Via onderstaand formulier kunt u bemiddeling aanvragen bij ICTWaarborg. Onderdeel van de procedure is dat onze Garantiewijzer wordt doorlopen, die gewoonlijk een goed beeld geeft hoe uw situatie is. Voor de goede orde melden wij u dat een exemplaar van dit formulier ook naar het betreffende deelnemer van ICTWaarborg wordt toegezonden, zodat men daar op de hoogte is wanneer wij contact opnemen met het bedrijf.

Na registratie van uw geschil bekijkt ICTWaarborg of uw geschil in aanmerking komt voor bemiddeling. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
  • het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
  • het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
  • er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen;
  • bemiddeling is alleen mogelijk voor consumenten. Voor zakelijke partijen bestaat er een mediation-mogelijkheid, zie hiervoor de informatie op deze pagina;
  • niet meer dan een fatsoenlijke spelregel: voorafgaand en gedurende het bemiddelingsproces onthouden partijen zich van commentaar via fora e.d. over het betreffende onderwerp.

Is de deelnemer (nog) niet gecertificeerd of is zijn deelnemerschap om administratieve redenen tijdelijk op hold gezet, dan is de bemiddelingsservice beperkt. Dit houdt in dat uw bemiddelingsverzoek bij ons wordt geregistreerd en het door u ingevulde formulier automatisch wordt doorgestuurd naar de deelnemer zodat deze op de hoogte is van uw klacht. Het initiatief om de klacht te verhelpen ligt vervolgens bij het bedrijf.

Uw geschil met een deelnemer aanmelden

Via deze link kunt u een geschil met een deelnemer aanmelden. 

Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

Join the community vanaf € 37,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 37,- p/m
(web)winkels:€ 74,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 111,- p/m
Fabrikanten en leveranciers:€ 111,- p/m

Onze evenementen

Loading

Post- en vestigingsadres
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail
Telefoon: 088 - 77 300 73
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl