ICTWaarborg heeft gezocht naar een mogelijkheid om haar deelnemers en hun klanten een laagdrempelige bemiddeling / mediation- regeling te bieden. Het resultaat is een specifieke mediationregeling.


Beginselen van mediation Hoe werkt mediation? De belangrijkste beginselen zijn:

  • De vrijwilligheid van partijen
  • De neutraliteit van de mediator
  • De geheimhoudingsplicht voor alle aanwezigen

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun geschil en voor de oplossing ervan. De besprekingen zijn vertrouwelijk en mogen om die reden niet worden opgenomen of genoteerd. Als er een akkoord wordt bereikt tussen de betrokken partijen, is het vertrouwelijk karakter voorbij.

Werkwijze 

De mediator (onze partner ICTRecht) maakt contact met beide partijen en licht de werkwijze toe. Omdat de locatie voor besprekingen neutraal dient te zijn, vinden deze plaats op het kantoor van de mediator. Het is de taak van de mediator om een oplossing mogelijk te maken en de uitkomsten van het overleg te structureren. De mediator ontvangt in eerste instantie de standpunten van partijen en wisselt deze uit per mail zodat partijen ze kunnen inzien. Vervolgens wordt er een bijeenkomst tussen de twee partijen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om het conflict los te laten en tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder begeleiding van de mediator. Lukt het de partijen niet om er samen uit te komen, dan zal de mediator een bindende oplossing uitwerken. Er is dus altijd een uitkomst. Deze wordt door de mediator verwoord in een vaststellingsovereenkomst conform art. 7: 900 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, is deze juridisch afdwingbaar.

Normale mediation geeft geen zekerheid dat het altijd tot een oplossing komt. Bij ons is dat wel het geval. Als de twee partijen het aan de tafel van de mediator ondanks alles toch niet eens kunnen worden, doet de mediator een bindende uitspraak. Net als de rechter, maar voor beduidend minder kosten. De mediation kost € 750,00 en omdat beide partijen ieder de helft betalen kun je zeggen dat er voor € 375,00 een oplossing is uit de bus komt. Laagdrempeliger kan niet, want voor dat geld kom je met een geschil nog niet eens binnen bij een rechtbank.

Aanmelden voor mediation kan door een mail te sturen naar juridisch@ictwaarborg.nl of door contact met ons op te nemen via 088 77 300 73.

Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

Join the community vanaf € 37,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 37,- p/m
(web)winkels:€ 74,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 111,- p/m
Fabrikanten en leveranciers:€ 111,- p/m

Onze evenementen

Loading

Post- en vestigingsadres
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail
Telefoon: 088 - 77 300 73
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl