• Voor u als ondernemer heeft het coronavirus ongetwijfeld invloed. Het raakt ons namelijk allemaal. Maar wat zijn de gevolgen op financieel vlak? U bent als ondernemer namelijk gewoon belastingplichtig.

  Bent u ondernemer of zzp’er en is uw bedrijf financieel in de problemen gekomen door de coronacrisis? Dan is er goed nieuws. De Belastingdienst heeft namelijk maatregelen getroffen om u te helpen. Hieronder een overzicht van alle maatregelen:

  • U kunt vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden:

  Met dit verzoek vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. 

  Let op!

  Blijf wel op tijd aangifte doen en wacht tot u een aanslag heeft ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdient uw verzoek niet in behandeling nemen. 

  Via deze link van de Belastingdienst kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. 

  U kunt het verzoek ook schriftelijk indienen. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  • Verlaging van uw voorlopige aanslag

  Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

  Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag?

  Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

  Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

  • U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
  • U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

  Let op!
  Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.


  Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar heeft u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen. Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

  • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

  De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

  Invorderingsrente

  Als u een aanslag niet op tijd betaalt, dient u normaal gesproken 4% invorderingsrente te betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

  Belastingrente

  De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen zij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

  • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

  Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U heeft dus de tijd tot 1 juli 2020.

  Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

  Heeft u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

  Meer informatie over het schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten kunt u opvragen bij onze juristen. 

  • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

  Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

  Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen wordt de regeling aangepast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt deze aanpassing zo snel mogelijk uit. De aanpassing geldt dan voor 2020.

  • U heeft werknemers die wonen of werken over de grens in de EU

  Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers heeft die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken.

  Op de website van de SVB vindt u – ook over belastingzaken – meer informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via juridisch@ictwaarborg.nl of via 088 77 300 73.  

  Bron: Belastingdienst.nl 

  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 38,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 38,- p/m
  (web)winkels:€ 76,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 114,- p/m
  Fabrikanten en leveranciers:€ 114,- p/m

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl