Via deze pagina kunt u aanmelden als partner

De partnerbijdrage bedraagt € 3.000,- exclusief BTW per jaar en wordt jaarlijks vooraf gefactureerd. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, welke telkens stilzwijgend met een jaar wordt verlengd. Opzegging van deze overeenkomst dient uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst c.q. van de periode van verlenging te geschieden. Met je aanmelding stem je in met de gedragscode, het huishoudelijk reglement en de statuten van ICTWaarborg.

Vul onderstaand formulier in om partner van ICTWaarborg te worden

(Loading)

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...