• Binnenkort verplicht afspraken maken met werknemer over beschikbaarheid buiten werktijd?

  Gepubliceerd: maart 10, 2022

  In Nederland (maar ook wereldwijd) hebben wij te maken met een 24-uursecononomie. Het gevolg hiervan is dat op een werknemer vaker een beroep wordt gedaan buiten werktijd. Binnen het redelijke moet dit natuurlijk kunnen, maar tegelijkertijd is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

  Het beschikbaar moeten zijn buiten werktijd kan resulteren in een toename van stressgevoelens bij werknemers, waardoor een eventuele burn-out op de loer ligt. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel op de plank waarin aandacht wordt besteed aan dit onderwerp.  

  Het gaat om het wetsvoorstel “Wet op het recht op onbereikbaarheid”. Het doel van dit wetsvoorstel is dat werkgever en werknemers, als onderdeel van het arbobeleid, het gesprek voeren met hun werknemers over de bereikbaarheid buiten werktijd. Werkgevers moeten ook kunnen aantonen dat zij dit gesprek hebben gevoerd met hun werknemers, bijvoorbeeld in een OR-brief, een teamverslag of een persoonlijk verslag. 

  Natuurlijk verschillen werkgevers van elkaar, denk hierbij aan de grootte of de branche. Dit geldt ook voor werknemers, niet iedere werknemer hoeft buiten werktijd beschikbaar te zijn. Dit betekent dat de uitkomsten van dergelijke gesprekken tussen de werkgever en de werknemer over beschikbaarheid buiten werktijd verschillen, maar dit ontslaat de werkgever niet uit diens verplichting om het gesprek met zijn werknemers aan te gaan en zo nodig maatregelen te nemen. Het is aan de werkgever om te onderzoeken of er sprake is van een risico. Als uit het gesprek tussen de werkgever en werknemer blijkt dat werknemers beschikbaarheid buiten werktijd als belastend ervaren, dan dient dit risico in de RI&E te worden benoemd. Als gevolg hiervan moet de werkgever dan maatregelen treffen om de werkdruk tegen te gaan.  

  Als een werkgever een dergelijk gesprek niet aangaat met de werknemer of de werkgever kan niet aantonen dat een dergelijk gesprek is gevoerd, dan kan de Inspectie SZW een waarschuwing geven aan de werkgever. Voor zover ook na die waarschuwing geen actie wordt ondernomen door de werkgever, dan kan een boeterapport worden opgesteld. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat u hierover praat met uw werknemers en dit ook schriftelijk vastlegt. 

  Wanneer deze wet definitief in werking treedt is nog niet bekend, maar het is voor een werkgever aanbevelenswaardig om hier aandacht aan te besteden binnen de organisatie. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen ook een RI&E voor u verrichten, dus informeer gerust naar de mogelijkheden.

  Wij zijn te bereiken via 088 77 300 73 of via info@ictwaarborg.nl. Een kennismakingsgespek inplannen is ook mogelijk via deze link.


  Categorieën: Nieuws