Nieuwe wet beperkt verbod op nevenwerkzaamheden werknemers

Met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die 1 augustus is ingegaan, wijzigen de regels rondom nevenwerkzaamheden. De mogelijkheid van werkgevers om de werknemer te verbieden ergens anders werkzaamheden uit te voeren, wordt beperkt. Tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigheidsgrond. Wat betekent dit en hoe bereid je je hierop voor?

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

Werknemers zijn in principe vrij om nevenwerk te verrichten naast een arbeidsovereenkomst. Vaak nemen werkgevers een nevenwerkzaamhedenbeding op in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld dat de werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten, tenzij hij daar toestemming voor krijgt van de werkgever. Vanaf 1 augustus is dat verbod niet zonder meer geldig.

Uitzondering op het verbod: een objectieve rechtvaardigingsgrond 

Je mag alleen nog een verbod opnemen om nevenwerkzaamheden te verrichten tijdens het dienstverband als sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Bijvoorbeeld: 

•          Voorbeeld 1

Een werknemer werkt in de ochtenden bij jou en gaat daarnaast in de nacht als taxichauffeur werken. Als dit leidt tot overtreding van de Arbeidstijdenwet, kan dat een objectieve rechtvaardigingsgrond opleveren. Maar ook wanneer dit binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet blijft, maar toch een gezondheids- en veiligheidsrisico oplevert (te weinig slaap waar de gezondheid en functioneren van de werknemer onder leidt) kan dat een objectieve rechtvaardigingsgrond opleveren. 

•          Voorbeeld 2

Een werknemer werkt in loondienst bij jou en wil daarnaast 1 dag bij een concurrent gaan werken. De werkgever kan een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben om deze nevenwerkzaamheden te verbieden als deze werkzaamheden leiden tot ongewenste concurrentie en/of informatie-uitwisseling. 

Het is niet verplicht om deze uitzonderingen vooraf in de arbeidsovereenkomst zelf op te nemen. Je mag ook, zodra de werknemer bij u meldt nevenwerkzaamheden te (willen) gaan verrichten, aangeven of en welke uitzondering zich voordoet, en dus of er een verbod geldt.  

Pas de juridische documenten aan 

Door de wetswijziging zijn bestaande bepalingen in de arbeidsovereenkomst die nevenwerkzaamheden verbieden ongeldig als je geen objectieve rechtvaardigingsgrond aandraagt. Staat er een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden? Pas dit dan aan naar een verplichting om vooraf toestemming te vragen. Het beding kan in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement staan. Voor beiden gevallen geldt: zorg dat het beding aan de nieuwe wet voldoet. Gebruik daarvoor de modellen van onze website, die zijn up to date en voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Toch nog vragen, of hulp nodig bij het aanpassen van een bestaand nevenwerkzaamhedenbeding? Neem contact op met onze arbeidsjurist. 

Heeft u nog geen personeelshandboek of andere HR-gerelateerde documenten? Vraag dan HR-dienstverlening aan via deze link.


Loading...