Partner: MSP Mentor

MSP Mentor beweegt zich in de wereld van ICT en helpt ICT-bedrijven te vormen tot een gezonde Managed Services Provider (MSP). Of je bedrijf nu een IT, ICT, VAR of MSP is, onze diensten brengen je business succesvol verder! Als een bedrijf veranderingen wil doorvoeren, dan wordt er vaak naar het gewenste einddoel gekeken, die zogenaamde ‘stip aan de horizon’. Maar om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen, is het raadzaam om eerst te reflecteren waar het bedrijf nu staat.

Daarom start MSP Mentor ieder traject met een nulmeting. Eerst goed kijken naar wat er nu gedaan wordt, waar het bedrijf staat en hoe het gaat. Er kan immers pas bepaald worden waar naar toe gewerkt moet worden – maar ook wat er veranderd moet worden – als er een startpositie is. Alleen op deze wijze kan er inzichtelijk worden wat er al is en wat er moet veranderen om het doel te bereiken. Na de nulmeting en het bepalen van het doel starten we met een SWOT-analyse, daarbij wordt er zeer kritisch gekeken naar onder andere de kansen en de risico’s. Ook worden de Key Performance Indicators opgesteld, zodat er sturing gegeven kan worden op Performance Management. Zo worden de bouwstenen geplaatst in de eerste laag van de nieuwe stevige fundering van jouw bedrijf!

Meer informatie:

https://mspmentor.nl


Loading...