Uitermate hoge inflatie en uitzonderlijk hoge energieprijzen. Mag ik dit doorberekenen naar mijn klant?

De afgelopen jaren hebben wij te maken gehad met een uitermate hoge inflatie, tel daarbij de uitzonderlijk hoge energieprijzen op en je hebt als ondernemer een grote uitdaging om dit redelijkerwijs door te berekenen aan je klanten. December is het uitstekende moment om hier iets mee te gaan doen. Je bent vast benieuwd wat kan en mag en daar helpen wij je graag bij! 

Als ondernemer ben je zelf vrij om de prijzen voor je diensten en producten te bepalen. Als een afnemer dan eenmaal akkoord geeft op jouw offerte dan veranderen de regels. Je hebt dan namelijk te maken met een overeenkomst en geldige algemene voorwaarden. Indien een afnemer akkoord heeft gegeven op een offerte, mag de leverancier de prijs in beginsel niet meer wijzingen. Echter zijn er uitzonderingen. Met het akkoord geven op een offerte, geeft de afnemer vaak ook akkoord op algemene voorwaarden. Wij benadrukken hierbij nogmaals het belang van het hebben van goede algemene voorwaarden. Zonder goede algemene voorwaarden loop je namelijk financiële risico’s en mag je ook geen prijsverhogingen doorvoeren. In deze algemene voorwaarden kun je een artikel meenemen waar staat op welke wijze de overeengekomen prijzen gewijzigd mogen worden. Let wel op dat de algemene voorwaarden dan ook op een correcte manier worden toegepast. 

Maak je gebruik van een nieuwe overeenkomst voor je klant, of betreft het een doorlopende overeenkomst?

De prijzen verhogen voor een nieuwe overeenkomst is simpel. Want wanneer je steeds een nieuwe overeenkomst afsluit met een klant kun je steeds opnieuw de prijs voor jouw dienst of product bepalen. Je kunt dus per klant bepalen welke prijs je hanteert. 

Betreft het een doorlopende overeenkomst, dan ligt het anders. Denk hierbij aan abonnementen, een grote opdracht, een project of een doorlopende dienst. Wanneer je een prijs hebt afgesproken met jouw klant, dan kan jouw klant je daaraan houden. Tenzij je in de overeenkomst (algemene voorwaarden) hebt opgenomen dat je onder bepaalde omstandigheden de prijzen mag verhogen. Dit noem je een prijsverhogingsbeding. 

Heb je geen een artikel meegenomen in de overeenkomst over prijsverhogingen?

Wanneer je geen prijsverhogingsbeding hebt opgenomen in de overeenkomst, is er ook geen wettelijke mogelijkheid om de prijzen te verhogen. Je klant kan zich dan houden aan de afgesproken prijzen en de geldige overeenkomst. Je laatste redmiddel is dan nog de gang naar de rechter. 

Is jouw klant een consument of een bedrijf? 

Consumenten worden extra beschermd door de wet. Wanneer je zakendoet met een consument en je hebt een artikel meegenomen in de algemene voorwaarden waarin je aangeeft dat je de prijs binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst mag verhogen, gaat dit niet op. Tenzij je ook meeneemt in de overeenkomst dat de consument het recht heeft om bij een prijsverhoging het contract te ontbinden. 

Kortom, ons advies is om zowel als je zakendoet met consumenten of bedrijven, een prijsverhogingsbeding in de overeenkomst (algemene voorwaarden) op te nemen. 

Algemene voorwaarden ICTWaarborg

De algemene voorwaarden van ICTWaarborg zijn natuurlijk uitgerust met een prijsverhogingsbeding, wij helpen u graag om hier optimaal gebruik van te maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het lidmaatschap bij ICTWaarborg via 088 7730072 of via dvos@ictwaarborg.nl.

Meer over onze juridische documenten vind je hier.


Loading...