Wijziging wetgeving: belangrijk om je juridische documenten te updaten

Niets is zo veranderlijk als het recht. Dagelijks doen rechtbanken en gerechtshoven uitspraken in allerlei uiteenlopende feitelijke kwesties. De Hoge Raad formuleert welhaast wekelijks nieuwe rechtsregels en ook worden in hoog tempo nieuwe Europese verdragen, richtlijnen en andere regelgeving uit de Europese grond gestampt. Kunt u dit als ondernemer – naast uw core business -allemaal in de gaten houden? Nee. En daarom helpen wij u daarmee!

Voorwaarden uit 2020 of ouder? Weg ermee!

Jurisprudentie en/of nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat bestaande documenten moeten worden geüpdatet. De ene wijziging is weliswaar relevanter dan de ander, het feit blijft echter dat er ondernemers zijn die nog gebruikmaken van algemene voorwaarden die ouder zijn dan 2020. Veel ondernemers denken namelijk: “ik heb toch algemene voorwaarden?”. Dit is op zichzelf genomen juist, maar soms zit het juridisch venijn in een klein hoekje. Probeer daarom eens per jaar een moment voor uzelf in te bouwen waarop u uw juridische documenten onder de loep neemt, deze vervangt en/of laat beoordelen aan de hand van de actuele stand van zaken. 

Heeft het hanteren van verouderde documenten consequenties?

Het is niet zo dat als u geen rekening houdt met de meest recente uitspraak van de Hoge Raad, u meteen aan de foute kant van de streep zit. Wel is het zo dat als u een bepaling opneemt in uw overeenkomst of in uw algemene voorwaarden die strijdig is met nieuwe dwingendrechtelijke regels, deze bepaling nietig of vernietigbaar is. Dit betekent dat de bepaling niet (meer) bestaat waardoor u er ook geen beroep op kunt doen. In dat geval gaan de regels van het algemene recht gelden en bent u wat betreft de uitkomst daarvan overgeleverd aan de grillen van het recht. 

Ook in het kader van in de overeenkomst gehanteerde begrippen is vernieuwing van uw documenten van belang. Verwijst u in uw documenten nog naar oude wetgeving, dan kan het zomaar zijn dat de door u gehanteerde begrippen onder de vigeur van nieuwe wetgeving niet de volledige lading dekken. Dat is zonde, zeker als het om een belangrijke wijziging gaat. 

Regelgeving steeds complexer

Een andere bijkomstigheid om rekening mee te houden is dat regelgeving steeds complexer wordt, dienstverlening steeds verder uitbreidt en steeds meer bedrijven zich laten bijstaan door een juridisch geschoolde. Hierdoor worden de discussies (steeds) meer juridisch van aard en wordt gezocht naar de mazen in een contract. 

Doen waar u goed in bent, ondernemen. De Juridische rompslomp laat u daarom over aan ons! 

Deelnemers van ICTWaarborg maken gebruik van up-to-date juridische documenten t.w.v. € 40.000,-. Daarnaast kunt u uw dienstverlening uitbreiden, denk hierbij aan een RI&E (risico inventarisatie- en evaluatie).

HR-dienstverlening
Maak je ook gebruik van HR-dienstverlening? 

Per 1 augustus 2022 zijn belangrijke arbeidsrechtelijke regels gewijzigd, die relevant zijn voor elke werkgever: de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in werking getreden. Het is daarom belangrijk om je arbeidscontract en personeelshandboek te updaten. De ge-update documenten vind je onder de dienst HR-dienstverlening.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via 088-7730073 of via info@ictwaarborg.nl.


Loading...